Power Clean Pipe gir renere rør, lenger!

Den aller beste måten å rense et rør på, er å bruke rent vann under høyt trykk. Og det er dette vi utnytter i Power Clean Pipe. Via spesialutviklede, roterende munnstykker er vi i stand til å rengjøre avløpsstammer, stikkledninger og sluk ekstremt effektivt. Power Clean Pipe bruker vanntrykk på mellom 250 og 400 kilo, og etterlater seg rør helt uten belegg. Etter at stikkledninger og avløpsstammer er spylt, blir ofte eiendommens hovedledning fylt med belegg fra rengjøringen. Hvis det viser seg å være nødvendig, er derfor rengjøring av hovedledningen frem til kommunens avløp en del av vår pakke.