Rørfornying gjort smart.

I likhet med alle andre deler av et hus har vann- og avløpsrør behov for vedlikehold. Hvis det stadig vekk blir problemer med tilbakeslag eller at vannet renner sakte fra sluk eller vask, kan det tyde på at avløpsrørene trenger rehabilitering.

TG-20380Tidligere var dette en omfattende og svært kostbar affære – slik er det heldigvis ikke lenger. Som en del av TT-Teknikk kan vi tilby en løsning som er veldokumentert og teknisk godkjent. Vi støper rett og slett nye rør inne i de gamle rørene. Beboere vil bare være uten vann og avløp i et begrenset antall dager, for enkelte operasjoner vil vi faktisk være ferdige i løpet av en dag.

Bestill gratis befaring